Määritysten versiointi

Määritysten kolmitasoinen versionumerointi kuvaavaa minkä tasoisia muutoksia määritykseen on tehty. Jos ensimmäinen numero päivittyy, se tarkoittaa merkittäviä muutoksia myös hyödyntävien organisaatioiden, PAS-palveluun integroituihin järjestelmiin. Keskimmäisen numeron kasvu kuvaa tilanteita, joissa muutoksilla voi olla vaikutuksia organisaatioiden järjestelmiin. Kolmannen numeron muutos kuvaa tilanteita, joissa määrityksiin on tehty vähäisempiä korjauksia tai täsmennyksiä. Tällaisia voivat olla vaikkapa määrityksissä olevien esimerkkien täydentäminen.

 • Versio A.B.C, esim. versio 1.4.1
 • A kasvaa, B ja C nollautuvat: Vaatii merkittäviä muutoksia taustajärjestelmiin
  • Esim. METS vaihtuu muuhun standardiin
  • Tapahtuu harvoin
 • B kasvaa, C nollautuu: Saattaa vaatia pienempiä muutoksia taustajärjestelmiin
  • Esim. Jonkin metatietoelementin pakollisuus muuttuu
  • Tapahtuu enintään vuosittain
 • C kasvaa: Ei vaadi muutoksia taustajärjestelmiin
  • Esim. kirjoitusvirheiden korjaukset, esimerkkien lisäykset