CSC liittynyt OPF:n jäseneksi

Submitted by dPresFI on Fri, 02/01/2019 - 12:15

CSC on liittynyt Open Preservation Foundationin (OPF) jäseneksi. Jäsenyys OPF:ssa avaa suoran keskusteluyhteyden moniin eurooppalaisiin PAS-palveluiden tuottajiin ja lisää näin kansallisten PAS-palvelujen näkyvyyttä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, sekä erityisesti tiivistää yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden välillä.

OPF on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon jäsenorganisaatio, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yhteiset ratkaisut vaikuttavaan ja tehokkaaseen digitaaliseen säilyttämiseen. OPF:n visio on ”avoin, kestävä pitkäaikaissäilytys”. OPF pyrkii yhteistyössä jäsenorganisaatioiden kanssa luomaan, ylläpitämään ja kehittämään avoimeen lähdekoodiin perustuvien digitaalisten säilytystyökalujen ja resurssien tukemista. Nämä työkalut (mukaan lukien ohjelmistot ja standardit) antavat organisaatioille mahdollisuuden arvioida, validoida, dokumentoida, lieventää riskejä ja käsitellä digitaalista sisältöä pitkäaikaissäilytettäviksi halutun politiikan ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Kansalliset PAS-palvelut, niin Kulttuuriperintö-PAS että Fairdata PAS, perustuvat pitkälti avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, joista monet ovat OPF:n ylläpitämiä. OPF:n jäsenenä pystymme paremmin vaikuttamaan kansallisille PAS-palveluille tärkeiden komponenttien kehittämiseen ja ylläpitoon, ja vaikuttamaan mihin suuntaan OPF jatkaa ylläpitämiensä ohjelmistokomponenttien kehittämistä. Toisaalta jäsenyys OPF:ssa mahdollistaa kansallisen osaamisen kehittämisen kansainvälisen yhteisön tukemana merkittävästi paremmin kuin ilman vakuuttavaa kansainvälistä verkostoa. Esimerkiksi, vaikuttamalla aktiivisesti ja osallistumalla työkalujen kehitykseen tuomme myös kansalliseen toimintaan tarvittavaa vakautta.

 

Tags