PAS-palveluiden määrityksistä julkaistu päivitetyt versiot

Submitted by dPresFI on Fri, 04/12/2019 - 11:23

Kansallisten PAS-palveluiden määrityksistä on julkaistu uudet versiot:

  1. Aineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen v1.7.1, joka määrittää miten aineistoja siirretään PAS-palveluun ja millaisia metatietoja aineiston tulee sisältää.
  2. Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot v1.7.0, joka kuvaa PAS-palvelussa säilytettävien aineistoille hyväksyttävät tiedostomuodot. Siirtokelpoiset aineistot migroidaan PAS-palvelussa säiltyskelpoisiin.
  3. PAS-palvelun rajapinnat v2.1.0, joka määrittää PAS-palvelun koneluettavan rajapinnan. Rajapintaa voivat hyödyntää PAS-palveluun aineistoja siirtäneet organisaatiot.

 

Tags