PAS-PALVELUIDEN LAATURAPORTTI 2018 JULKAISTU

Submitted by dPresFI on Sun, 02/10/2019 - 20:24

PAS-palvelut on julkaissut laaturaportin vuodelta 2018. Raportissa keskitytään erityisesti PAS-palvelun ylläpitoon vuoden 2018 aikana, jonka päätavoitteet ovat päätavoitteet ovat:

  • varmistaa säilytyksessä olevien säilytyspakettien eheys ja saatavuus
  • valvoa palvelun toimivuutta ja
  • tukea organisaatioita PAS-palvelun hyödyntämisessä (mm. vastaanotossa havaittujen virheellisten tai puutteellisten siirtopakettien korjaamisessa).

Raportti sisältää muun muassa aineistokertymän vuodelta 2018, yhteenvedon PAS-palvelun valvonnasta ja säilytyksessä olevaan aineistoon kohdistuneet laatupoikkeamat vuonna 2018.

Tags