Loogisen tason säilyttämisen vaatimusmäärittely julkaistu

Submitted bydPresFI onTue, 04/06/2021 - 12:00

Loogisen tason säilyttämisen vaatimusmäärittelyssä esitetään PAS-palveluita hyödyntävien organisaatioiden tämän hetken käsitys tarpeista loogisen säilyttämisen palveluille osana kansallisia PAS-palveluita. Dokumentti on tuotettu osana PAS-yhteistyöryhmän työskentelyä. Dokumentin tavoitteena on tunnistaa loogiseen säilyttämiseen liittyvät vaatimukset, kuvata niihin liittyvät tehtävät ja velvollisuudet niin PAS-palveluille kuin hyödyntäville organisaatiolle.

Pitkäaikaissäilyttäminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen tasoon, joiden rajat ovat usein häilyviä.

  1. Bittitason säilyttämisessä huolehditaan siitä, että tiedostot pysyvät täysin muuttumattomina ajasta ja paikasta riippumatta.
  2. Loogisen tason säilyttämisessä, johon tämä vaatimusmäärittely keskittyy, tarkoituksena on mahdollistaa aineistojen hyödyntäminen myös tulevaisuudessa.
  3. Semanttisen tason säilyttäminen keskittyy erityisesti aineistojen ymmärrettävyyden säilyttämiseen.
Tags