Ainutlaatuinen kulttuuriperintö säilytykseen

Submitted bydPresFI onTue, 08/18/2020 - 15:42

Museovirastossa on laajat ja kattavat Suomea ja muuta maailmaa koskevat kulttuuriperintöaineistot ja sen tehtävänä on muun muassa huolehtia näiden kulttuuriperintötietojen tallentamisesta, ja säilyttämisestä. Kulttuuriperintöaineistoja ovat esimerkiksi historialliset valokuvat, kartat, piirustukset, historiallisen ajan esineistö.

Kulttuuriperintöaineistojen digitointi on Museoviraston jatkuva prosessi, jolla varmistetaan ja huolehditaan kulttuuriperinnön jatkuvuudesta ja kulttuurin perustan säilymisestä tuleville sukupolville. Museoviraston oman varmistuksen lisäksi oli tarpeen aloittaa aineistojen siirto kansalliseen pitkäaikaissäilytyspalveluun.

Carl Ludvig Engelin piirtämä suunnitelma Pietarin teatteriksi.
Kuvassa on lukuisia rakennuksia Suomeen suunnitelleen arkkitehdin Carl Ludvig Engelin piirtämä suunnitelma Pietarin teatteriksi. Carl Ludvig Engel, Åkerfeldtin kokoelma, Museovirasto. 1815-1816.
 

Vuosina 2019-2020 Museovirastossa alettiin kehittää työkalua, jonka avulla saataisiin siirrettyä Museoviraston MuseumPlus-kokoelmanhallintajärjestelmästä kulttuuriperintötietoja pitkäaikaissäilytyspalveluun. Museoviraston digitaalisia kulttuuriperintökokoelmia on noin 900 000 ja niitä digitoidaan jatkuvasti lisää, joten manuaalisesti siirtoja ei voinut tehdä. Aineiston laajuuden vuoksi ongelmiksi muodostuisivat aineistojen säilytyskelpoisuuden selvittäminen ja palveluun ladattujen aineistojen seuranta myös Museoviraston omassa järjestelmässä.

Ratkaisuksi kehitettiin Passari-niminen sovellus ja massatyökalu. Passari käyttää Museoviraston kokoelmanhallintajärjestelmän rajapintaa, jonka kautta se lataa digitaalista kulttuuriperintötietoa. Datan paketointiin Passarissa käytettiin CSC:n julkaisemia paketointityökaluja. Passari myös raportoi MuseumPlussaan, mitkä objektit ovat jo viety pitkäaikaissäilytykseen. Passari-ohjelmistokomponentit on julkaistu avoimena lähdekoodina ja ne ovat saatavilla GitHub-palvelussa.

Kirjoittajat

Jari Kettunen työskentelee Museovirastolla erikoissuunnittelijana ja keskittyy työssään digitaalisten palvelujen kehittämiseen.

Janne Pulkkinen on rakentanut Museovirastolle siviilipalvelusmiehenä ja ohjelmistokehittäjänä Passari –palvelua.

Tags