MERKITTÄVÄT MUUTOKSET MÄÄRITTELYYN "PAS-PALVELUIDEN RAJAPINNAT"

VERSIO 2.2.0 (28.2.2021)PDF

  • Päivitetty tarkastusraportin tapahtumat vastaamaan vuonna 2020 päivitettyä Tapahtumatyypit -sanastoa
  • Lisätty toiminnallisuus jakelupakettien poistamiseen

VERSIO 2.1.1 (30.3.2020)PDF

  • Tarkennettu siirtopaketin tarkastusraportin määritystä

VERSIO 2.1.0 (11.4.2019)

  • Lisätty ingest ja statistics kyselyviestit
  • Täsmennetty palautusviestien selityksiä
  • Lisätty tarkastusraporttiin sopimustunnuksen tarkastaminen

VERSIO 2.0.2 (24.4.2018)

  • Korjattu palautusviestissä ollut syntaksivirhe luvussa 3.3
  • Tarkennettu liitteen A.2 tekstiin, että digitaalisten objektien validointi voi tuottaa yhden tai useamman tapahtuman.

VERSIO 2.0.1 (28.2.2018)

  • "Säilytyspaketin muodostus jakelupaketiksi" -toiminnallisuudessa korjattu virheellinen arvo palautusviestin "Location:" parametrissa.

VERSIO 2.0.0 (7.2.2018)

  • Rajapinta on uudistettu täysin, joten vertailu edelliseen versioon ei ole mielekästä.