Palvelusopimukset

Pitkäaikaissäilytyksen palvelusopimus on PAS-palvelun hyödyntämisestä digitaalisten aineistojen säilyttämisessä palvelun toimittajan ja hyödyntävän organisaation välillä tehtävä sopimus, joka kuvaa palvelun käyttöön, ylläpitoon, kehittämiseen ja yhteistyöhön liittyvät tehtävät ja vastuut.

Nämä dokumentit on tarkoitettu vain sopimusmalliin tutustumista varten. Ota yhteyttä PAS-palvelun tukeen (pas-support@csc.fi), kun sopimuksen allekirjoittaminen on ajankohtaista.

Kulttuuriperintö-PAS-palvelun palvelusopimus

Fairdata PAS-palvelun palvelusopimus

MUUTOSHISTORIA

Henkilötietojen suojatoimet

Henkilötietojen käsittelyn suojatoimenpiteet kuvataan Henkilötietojen suojatoimet PAS-palveluissa -sivulla. Suojatoimenpiteet ovat yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisia.