Tutkimusainestojen pitkäaikaissäilytys käynnistyi

Submitted by dPresFI on Wed, 12/18/2019 - 21:54

Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusaineistojen digitaalinen pitkäaikaissäilytys käynnistyi 5.12.2019, kun ensimmäinen aineisto tallennettiin CSC:n ylläpitämään kansalliseen pitkäaikaissäilytyspalveluun. Kulttuuriperintöaineistojen osalta pitkäaikaissäilytys on jo aiemmin aloitettu yhdessä kansallisten muistiorganisaatioiden, kuten arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa syksyllä 2015. 

– "Jatkossa odotamme innolla lisää aineistoja pitkäaikaissäilytettäväksi. Nyt vastaanotettu aineistopaketti osoitti, että CSC:llä rakennetut palvelut muodostavat yhteentoimivan kokonaisuuden pitkäaikaissäilytykseen. Kun organisaatioiden sopimukset ovat olemassa, Fairdata-putken avulla aineistojen siirto pitkäaikaissäilytykseen on helppoa ja nopeaa ja tämä on myös mahdollista tehdä pitkälti itsepalveluna", kertoo kehityspäällikkö Kimmo Koivunen CSC:stä.

Lue CSC:n tiedote asiasta.

 

Tags