PAS-palveluiden laaturaportti 2019 julkaistu

Submitted by dPresFI on Tue, 01/28/2020 - 18:41

PAS-palvelut on julkaissut laaturaportin vuodelta 2019. Raportissa kuvataan PAS-palveluiden tuottamisen merkittävimmät kohokohdat, PAS-palveluita hyödyntävät organisaatiot ja erityisesti PAS-palveluiden ylläpito vuoden 2019 aikana, jonka päätavoitteet ovat:

  • varmistaa säilytyksessä olevien säilytyspakettien eheys ja saatavuus
  • valvoa palvelun toimivuutta ja
  • tukea organisaatioita PAS-palvelun hyödyntämisessä (mm. vastaanotossa havaittujen virheellisten tai puutteellisten siirtopakettien korjaamisessa).

Raportti sisältää muun muassa aineistokertymän vuodelta 2019, yhteenvedon PAS-palvelun valvonnasta ja säilytyksessä olevaan aineistoon vuoden aikana kohdistuneet laatupoikkeamat.

Tags