Yhteistyöllä kestävää digitaalista pitkäaikaissäilytystä

PAS-seminaari 2018

Aika: 5.11.2018, klo 9:00-17:00
Paikka: CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, Keilaranta 14, Espoo

Kansalliset pitkäaikaissäilytyspalvelut täyttävät kolme vuotta! Digitaalinen pitkäaikaissäilytys aloitettiin 5.11.2015, kun ensimmäinen aineisto hyväksyttiin säilytykseen. Tämä tapahtui kulttuuriperintö-PAS-palvelussa, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön hyödyntäville organisaatioille tarjoama palvelukokonaisuus digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytykseen. Alun perin kulttuuriperintö-PAS-palvelu suunniteltiin ja toteutettiin Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK)-hankkeessa, ja se vastaa erityisesti KDK:n kokonaisarkkitehtuurissa määriteltyyn kulttuuriperintöaineistojen säilyttämisen tarpeeseen. Kulttuuriperintö-PAS-palvelun rinnalle tullaan ottamaan käyttöön PAS-palvelu myös tutkimusaineistoille.

Digitaalinen pitkäaikaissäilytys on monitahoinen haaste, jossa voidaan onnistua vain laajassa yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. Aineistojen sisältämän informaation säilymiseksi tarvitaan sisällöllistä, hallinnollista ja teknistä asiantuntemusta, jotka jakaantuvat usealle organisaatiolle. Tule seminaariin kuulemaan, kuinka yhteistyö on järjestetty, kuinka siihen voi osallistua ja millaisia tuloksia yhteistyöllä on jo saavutettu. Kansainväliset esimerkit avaavat muissa maissa kehiteltyjä tapoja yhteistyön organisoitumiseen, mistä voimme ottaa mallia ja oppia yhteistyön kehittämisessä. Yhteistyön tehtävänä on varmistaa tarve- ja käyttäjälähtöisyys PAS-palveluiden jatkuvassa kehittämisessä.

PAS-palveluiden kolmivuotiassyntymäpäivien kunniaksi järjestettävä seminaari on tarkoitettu kaikille digitaalisesta pitkäaikaissäilytyksestä kiinnostuneille tahoille ja erityisesti OKM:n tarjoamia PAS-palveluita hyödyntäville organisaatioille. Seminaarissa kuulet tuoreimmat kuulumiset kansallisista PAS-palveluista, kansainvälisiä näkökulmia pitkäaikaissäilytykseen eurooppalaisilta pitkäaikaissäilytyksen asiantuntijoilta ja kokemuksia kansallisten PAS-palveluiden käytöstä niitä jo hyödyntäviltä organisaatioilta.

Ilmoittautuminen seminaariin on päättynyt.

Ohjelma

9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:30 Tervetuloa, Klaus Lindberg, CSC
9:40 Pitkäaikaissäilytys osana yhteentoimivaa ja vaikuttavaa kulttuuriperintöä, Tapani Sainio, OKM
10:00 Kolme vuotta digitaalista pitkäaikaissäilytystä, Kimmo Koivunen, CSC
10:35 All for one and one for all: why sustainable collaboration is a precondition for sustainable digital collections, William Kilbride, Digital Preservation Coalition
11:00 Lounas
12:00 Collaboration in Digital Preservation, Barbara Sierman, National Library of the Netherlands
12:50 15 years of nestor - German Network of Expertise in Digital Preservation, Monika Zarnitz, Leibniz Information Centre for Economics
13:40 Kahvitauko
14:10

PAS kokemuksia ja odotuksia - Paneelikeskustelu

  • Tuomas Alaterä, Tietoarkisto
  • Markus Merenmies, Kansallisarkisto
  • Susanna Sääskilahti, Kansallisgalleria
  • Pekka Tähtinen, KAVI
  • Petteri Veikkolainen, Kansalliskirjasto
15:30 Yhteistyöllä kestävää digitaalista pitkäaikaissäilytystä, Heikki Helin, CSC
16:00 Kuohuviinitarjoilu
17:00 Tilaisuus päättyy