Loogisen tason säilyttäminen – Vaatimusmäärittely

Tässä dokumentissa esitetään PAS-palveluita hyödyntävien organisaatioiden tämän hetken käsitys tarpeista loogisen säilyttämisen palveluille osana kansallisia PAS-palveluita. Dokumentin tavoitteena on tunnistaa loogiseen säilyttämiseen liittyvät vaatimukset, kuvata niihin liittyvät tehtävät ja velvollisuudet niin PAS-palveluille kuin hyödyntäville organisaatiolle.

Versio
1.0

Julkaisupäivämäärä
30.3.2021

Tunniste
Lisenssi
Creative Commons Suomi CC-BY-NC-SA 4.0
 

 

PDF