Hyppää pääsisältöön

PAS-palvelut

Pitkäaikaissäilytyspalvelut

Pitkäaikaissäilytys tarkoittaa digitaalisen informaation luotettavaa säilyttämistä eheinä, autenttisina ja käyttökelpoisina vuosikymmenien tai jopa satojen vuosien ajan. Pitkäaikaissäilyttäminen on aina aktiivista toimintaa ja sen elinkaari ylittää kaikkien toteutusten osakokonaisuuksien käyttöajan. Esimerkiksi laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat ja muuttuvat, mutta aineistojen on pysyttävä hyödynnettävinä.

Pitkäaikaissäilytyspalveluita (PAS-palveluita) tarjotaan ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiville, henkisen ja aineellisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä vastaaville organisaatiolle sekä tutkimusaineistojen säilyttämiseksi korkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille.

Palveluun liittyminen ja siinä mukana oleminen eivät aiheuta organisaatioille suoria rahallisia kustannuksia, mutta vaativat henkilöresursseja palvelun käyttöönotossa ja käytössä. PAS-palvelu kuitenkin tukee organisaatioita käytön kaikissa vaiheissa. Ympäristön ja teknologian muuttuessa aineistoille voidaan suorittaa erilaisia säilytystoimenpiteitä, joilla varmistetaan datan eheys ja laatu, luettavuus ja käytettävyys sekä suojellaan sitä vahingoittumiselta pitkällä aikavälillä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi vanhentuvien tiedostomuotojen muuntaminen, aineiston kopiointi usealle eri tallennusalustalle useaan eri sijaintiin sekä vioittuneen säilytyskopion korjaaminen.

Palveluun liittyminen

Palveluun liittyminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksyntää. PAS-palvelun käyttämisestä aineistojen säilyttämiseen laaditaan palvelusopimus jokaisen hyödyntävän organisaation ja CSC:n välillä. Lisäksi organisaatiolta edellytetään käyttöönottoprosessin läpikäymistä PAS-palvelun kanssa sekä määrittelyiden noudattamista aineistojen paketoinnissa ja siirtämisessä palveluun. 

PAS-palvelu tukee käyttäjää koko valmistelu-, paketointi- ja siirtoprosessin ajan sekä kaikissa palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Tukipyynnöt voi lähettää osoitteeseen pas-support@csc.fi.