Tuntemattomat arvot

Code Definition (DataCite) Määritelmä
(:unac) Temporarily inaccessible Tilapäisesti saavuttamaton
(:unal) Unallowed, suppressed intentionally Kielletty, tarkoituksellisesti jätetty esittämättä
(:unap) Not applicable, makes no sense Ei sovellettavissa, ei järkevä
(:unas) Value unassigned (e.g., Untitled) Arvo määrittelemättä (esim. nimetön)
(:unav) Value unavailable, possibly unknown Arvo ei ole saatavilla mahdollisesti tuntematon
(:unkn) Known to be unknown (e.g., Anonymous, Inconnue) Tiedetään tuntemattomaksi (esim. anonyymi)
(:none) Never had a value, never will Ei ole koskaan ollut arvoa, eikä koskaan tule olemaan
(:null) Explicitly and meaningfully empty Eksplisiittisesti ja tarkoituksellisesti tyhjä
(:tba) To be assigned or announced later Määritellään tai ilmoitetaan myöhemmin
(:etal) Too numerous to list (et alia) Liian monta arvoa lueteltavaksi