Hyppää pääsisältöön

Käytön tuki

Sanastoja metatiedoissa

Tällä sivulla esitetään kontrolloituja sanastoja, jonka arvoja suositellaan käytettäväksi aineistojen metatiedoissa.

Tapahtumatyypit
 

Aineiston synty- ja tapahtumahistoria jäsennetään tyypillisesti tapahtumina, joilla on tyyppi, aikaleima, kuvaus, suorittaja ja tulos. Tapahtumien tyypit, listattuna alla, kertovat minkälaisesta tapahtumasta on kyse. Käyttämällä kontrolloitua sanastoa tapahtumatyypeissä, tapahtumia voi etsiä, ryhmitellä ja prosessoida koneluettavasti.

Käyttötarkoitus: premis:EventType

TyyppiKuvaus
accessionProsessi, jossa lisätään kohde säilytyspaikkaan. Tämän tapahtuman yhteydessä vastuu säilytyksestä siirtyy säilytysvastuunottajalle (esim. PAS-palvelu).
appraisalProsessi, jossa arvioidaan kohteen säilytyskelpoisuus.
captureProsessi, jossa säilytyspaikka tai hyödyntävä organisaatio aktiivisesti hankkii säilytettävän aineiston
compilingProsessi, jossa lähdekoodi käännetään
compressionProsessi, jossa data pakataan säilytystilan tai siirtoajan säästämiseksi.
creationProsessi, jossa luodaan uusi kohde.
deaccessionProsessi, jossa pääsy objektiin ja siihen liittyviin metatietoihin poistetaan säilytyspaikassa. Tämä on ensimmäinen vaihe kohteen poistamisesta pysyvästi
decryptionProsessi, jossa kohteen salaus puretaan.
deletionProsessi, jossa kohde poistetaan tietoisesti säilytyspaikasta pysyvästi. Tässä kohdassa prosessia, objekti ja siihen liittyvät metatiedot poistetaan tallennusvälineiltä
digital signature generationProsessi, jossa digitaalinen allekirjoitus luodaan
digital signature validationProsessi, jossa digitaalinen allekirjoitus validoidaan
displayingProsessi, jossa kohde esitetään
disseminationProsessi, jossa kohteen kopio saatetaan jakeluun
encryptionProsessi, jossa kohde salataan.
executionProsessi, jossa ohjelmisto suoritetaan.
exportingProsessi, jossa dataa muokataan siten, että jokin muu sovellus voi hyödyntää sitä. Tapahtuma eroaa migraatiosta siinä, että migraatiossa tehdään aina uusi korvaava muoto. Exporting tapahtumaa voi käyttää esimerkiksi, jos tiedostosta tehdään käyttökopio.
extractionProsessi, jossa digitaalisesta objektista poimitaan sisältöä
filename changeProsessi, jossa tiedostonimeä muutetaan
fixity checkProsessi, jossa kohteen eheys tarkastetaan ja varmistetaan että kohde ei ole muuttunut.
forensic feature analysisProsessi, jossa bittivirta analysoidaan. Tarkoituksena on selvittää tuntemattoman digitaalisen objektin rakenne ja ominaisuudet objektin tiedostomuodon ja sen version selvittämistä varten
format identificationProsessi, jossa selvitetään digitaalisen objektin tiedostomuoto ja versio
imagingProsessi, jossa fyysisestä tallenteesta luodaan levykuva (disk image)
information package creationProsessi, jossa luodaan tietopaketti (SIP, AIP tai DIP)
information package mergingProsessi, jossa kaksi tai useampi tietopaketti yhdistetään yhdeksi saman tyypin tietopaketiksi
information package splittingProsessi, jossa yksi tietopaketti jaetaan kahdeksi tai useammaksi saman tyypin tietopaketiksi
ingestionProsessi, jossa kohteita vastaanotetaan säilytyspaikkaan.
ingestion endProsessi, jossa kohteen vastaanottaminen säilytykseen päättyy
ingestion startProsessi, jossa kohteen vastaanottaminen säilytykseen alkaa
interpretingProsessi, jossa koodi analysoidaan ja ajetaan yksinkertaisia komentoja sen pohjalta. Vrt. tapahtumatyyppiin execution, jossa ohjelmisto suoritetaan
message digest calculationProsessi, jossa kohteen tarkistussumma luodaan
metadata extractionProsessi, jossa tietopaketista tai sen sisältämästä objektista poimitaan objektia koskevia teknisiä, hallinnollisia tai kuvailevia metatietoja
metadata modificationProsessi, jossa kohteen metatietoihin tehdään muutoksia.
migrationProsessi, jossa kohde muunnetaan uuteen tiedostomuotoon, joka korvaa vanhan version.
modificationTiedoston tai bittivirran muuttaminen. Prosessin tuloksena ei synny uutta objektia.
normalizationProsessi, jossa objekti muunnetaan säilytyskelpoiseen tiedostomuotoon. Tapahtuma on migraatiotapahtuman tarkennus, jota käytetään, kun muunnettava tiedostomuoto ei ole tuettu säilytyspaikassa (esim. tiedostomuoto ei ole PAS-palvelun määrittelemä säilytyskelpoinen tiedostomuoto).
packingProsessi, jossa kohde tallennetaan säiliöformaattiin (esim. .zip tai .tar). Jos dataa pakataan, suositellaan lisäksi käytettävän tapahtumaa compression
policy assignmentProsessi, jossa määritellään kohteen säilytyspolitiikka
printingProsessi, jossa kohde tulostetaan (esimerkiksi paperille).
quarantineProsessi, jossa pääsy kohteeseen estetään määräajaksi
recoveryProsessi, jossa kohde palautetaan varmuuskopiosta
redactionProsessi, jossa kohteessa olevaa, arkaluontoisuutensa vuoksi ei säilytyskelpoista informaatiota muokataan
refreshmentProsessi, jossa kohteita siirretään uudelle tallennusvälineelle
renderingDigitaalisen objektin muodostaminen esittämiskelpoiseksi käyttäjälle. Prosessin lopputuloksena digitaalinen objekti ei ole muuttunut.
replicationProsessi, jossa kohteesta luodaan uusi, identtinen kopio
transferProsessi, jossa aineiston omistaja siirtää objektin ja/tai siihen liittyvää metadataa säilytyspaikkaan.
unpackingProsessi, jossa kohteita puretaan säiliöformaatista. Jos data on pakattu, suositellaan lisäksi käytettävän tapahtumaa decompression
unquarantineProsessi, jossa pääsyn esto kohteeseen poistetaan
validationProsessi, jossa kohde validoidaan
virus checkProsessi, jossa kohde virustarkastetaan
Tapahtuman tulos

Aineiston synty- ja tapahtumahistoria jäsennetään tyypillisesti tapahtumina, joilla on tyyppi, aikaleima, kuvaus, suorittaja ja tulos. Tapahtuman tulos kertoo onnistuiko tapahtuman suoritus odotetulla tavalla ja tuottiko tapahtuma odotetun lopputuloksen.

Käyttötarkoitus: premis:eventOutcome

TermiKuvaus
successTapahtuma suoritettiin onnistuneesti
failureTapahtuman suorittaminen epäonnistui
unknownTapahtuman suorittamisen lopputulos on tuntematon/epäselvä
Digitaalisten objektien käyttötarkoitus

Aineiston digitaaliset objektit voi siirtopaketissa ryhmitellä käyttötarkoituksiin, kuten talle- ja käyttökappaleisiin. Käyttötarkoitus ei mene rakenteellisiin metatietoihin rakennekarttana.

Käyttötarkoitus: mets:fileGrp@USE

Termi
master
clip
production
delivery
Tuntemattomat arvot

Tuntemattomia arvoja voi käyttää metatiedoissa, kun haluaa eksplisiittisesti kertoa, että arvo puuttuu tai on tuntematon eri syistä. Jotkut metatietoskeemat eivät salli puuttuvia arvoja, jolloin tuntemattomat arvot täytyy esitellä alla olevien termien mukaisesti.

Tuntemattomia arvoja voi käyttää myös aineiston kuvailussa, mutta PAS-palveluiden tiedostotyyppikohtaisten teknisten metatietojen osalta on määritelty tiettyjä metatietoja, joissa alla olevia arvoja saa käyttää.

CodeDefinition (DataCite)Määritelmä
(:unac)Temporarily inaccessibleTilapäisesti saavuttamaton
(:unal)Unallowed, suppressed intentionallyKielletty, tarkoituksellisesti jätetty esittämättä
(:unap)Not applicable, makes no senseEi sovellettavissa, ei järkevä
(:unas)Value unassigned (e.g., Untitled)Arvo määrittelemättä (esim. nimetön)
(:unav)Value unavailable, possibly unknownArvo ei ole saatavilla mahdollisesti tuntematon
(:unkn)Known to be unknown (e.g., Anonymous, Inconnue)Tiedetään tuntemattomaksi (esim. anonyymi)
(:none)Never had a value, never willEi ole koskaan ollut arvoa, eikä koskaan tule olemaan
(:null)Explicitly and meaningfully emptyEksplisiittisesti ja tarkoituksellisesti tyhjä
(:tba)To be assigned or announced laterMääritellään tai ilmoitetaan myöhemmin
(:etal)Too numerous to list (et alia)Liian monta arvoa lueteltavaksi